افزایش نگرانی ها درباره تعداد کشته شدگان در زندان های رژیم

اعتصاب گسترده کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عهدشکنی مدیران

تداوم اعتصاب کارگران معدن البرز شرقی

اعتصاب کارگران شهرداری شرافت شوشتر

ادامه اعتراضات کارگران ماشین آلات تراکتورسازی تبریز

تداوم تجمع اعتراضی کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس

اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه نساجی قائمشهر

اعتراض کارگران کارخانه چینی اصفهان

تایید خبر جانباختن یکی از بازداشت شدگان در زندان اوین

حمله نیروهای رژیم به تجمع معترضان مقابل زندان اوین