ادامه تجمعات اعتراضی کارگران بهره برداری پالایشگاه خلیج فارس

  بیش از یکصد تن از کارگران بهره برداری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دومین روز از سفرشان به تهران، مقابل وزارت نفت رژیم تجمع کردند.
این کارگران روز سه شنبه 14 شهریورماه نیز با تجمع مقابل مجلس رژیم خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود شده بودند. معترضان می گویند، کارفرما آنان را برای بستن قرارداد پیمانکاری به جای قرارداد مستقیم تحت فشار قرار داده است و در صورت نپذیرفتن آن، کارگران را اخراج خواهد کرد.