حمایت مردم شهرهای کردستان از اعتراضات بانه

مردم معترض در دیگر نقاط مختلف شهرهای کردستان از جمله، مریوان، سقز، سردشت، پیرانشهر و مهاباد نیز با انتشار بیانیه و به طرق مختلف حمایت و پیشتیانی خود را از مطالبات برحق مردم بانه اعلام کرده و خواستار پایان دادن به کشتار کولبران شدند.
مردم معترض شهرهای مریوان، پیرانشهر، سقز، سردشت و مهاباد ضمن محکوم کردن جنایات رژِیم اسلامی در برخورد با کولبران، بر 4 خواست اصلی مردم شهر بانه تاکیده کرده و اعلام کردند، به منظور اعتراض به این جنایات و در حمایت و همبستگی با مردم بانه، آنان نیز روز چهارشنبه دست به اعتصاب عمومی خواهند زد.