تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد

جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد صبح روز دو‌شنبه ۲۹ آبانماه برای چندمین بار با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی رژیم در تهران خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

بازنشستگان معترض که از استان های "اصفهان، خوزستان، کرمان، گیلان، تهران و البرز" راهی تهران شده‌ بودند، خواهان پرداخت به موقع حقوق و هزینه‌های جاری درمانی خود شدند. آنها در این خصوص گفتند: هر ماه مستمری بازنشستگی شان با تاخیر پرداخت می شود و از سال ۹۱ تاکنون نیز بخشی از مطالبات آنان در خصوص حق سرپرستی و حق سختی کار تاکنون پرداخت نشده است. بازنشستگان صنعت فولاد کشور همچنین خواستار اختصاص بودجه‌ای دولتی برای تامین منابع مالی پرداخت مستمری بازنشستگی خود هستند.