نهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی

به گزارش "سندیکای کارگران شرکت واحد" فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شهر کرج "رضا شهابی" نهمین روز از اعتصاب غذای خود را سپری کرد.
برپایه این گزارش، رضا شهابی، روز چهارشنبه 18مرداد از بدو ورود به زندان رجایی شهر پس از اینکه واحد اجرای احکام زندان به وی ابلاغ کرد که کلیه مرخصی های پزشکی اش غیبت محسوب شده و محکومیت زندان وی ۹۶۸ روز ادامه مییابد در اعتراض به این اقدام غیر قانونی مسئولین قضایی و امنیتی اعتصاب غذا کرده است. خواسته وی با توجه به اتمام پایان دوره محکومیت، آزادی بی قید و شرط از زندان می باشد. لازم به ذکر است که این فعال کارگر زندانی به دلیل صدمات جسمی ناشی از برخورد خشن ماموران امنیتی در حین دستگیری و بازجویی، در دو مرحله تحت عمل جراحی از ناحیه گردن و کمر قرار گرفته است.