ادامه اعتراضات کارگران فاز 14 پارس جنوبی

  گزارشات از ادامه اعتراضات کارگران فاز 14 پارس جنوبی با خواست پرداخت معوقات مزدیشان حکایت دارند.

این کارگران از روز سه شنبه 16 آبانماه در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق در محوطه کارگاه تجمع می کنند. دستمزد کارگران فاز 14 پارس جنوبی از خردادماه پرداخت نشده‌است. حدود یک هزار کارگر شرکت پایندان از اعضای کنسرسیوم توسعه فاز ۱۴ میدان پارس جنوبی علاوه بر ماهها عدم دریافت حقوق، از داشتن بیمه نیز محروم شده اند.