تجمع کارگزاران بیمه کشاورزی مقابل مجلس

صبح روز دوشنبه 29 آبانماه، چند صد نفر از کارگزاران بیمه کشاورزی از سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل مجلس رژیم تجمع کردند.

این تجمع از ساعات آغازین صبح مقابل مجلس رژیم آغاز شد و کارگزاران از استان‌های مختلف در آن شرکت کرده‌اند. تجمع‌کنندگان خواسته اصلی خود را تعیین تکلیف استخدامی عنوان می‌کنند و می‌گویند: قرار است در روزهای آتی قانون استخدام آنها که در کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب شده، در صحن علنی مجلس مطرح شود و آنها خواستار تصویب این قانون هستند. آنان نسبت به بی‌ثباتی وضعیت شغلی خود اعتراض دارند و پیش از این نیز بارها مقابل مجلس و نهادهای دیگر تجمع کرده‌اند.