گرامیداشت روز کومه له - 2014 در تورنتور- کانادا

گزارش کوتاهی از برگزاری مراسم روز کومه له در تورنتور- کانادا

شنبه‌ 8 فوریه‌ به‌ مناسبت 26 بهمن سالروز علنی شدن کومه‌له‌، مراسم با شکوهی در تورنتوی کانادا برگزار شد. در این مراسم صدها نفر از دوستداران کومه‌له‌ و جنبش انقلابی کردستان از شهرهای مختلف کانادا و آمریکا حضور به‌ هم رسانده بودند. محل سالن با پرچمهای سرخ و عکسهای بنیان گزاران کومله‌ مزین شده بود. مراسم با معرفی برنامه‌ توسط رفیق مهدی حسینی گرداننده ی برنامه‌ آغاز شد. سپس سرود انترناسیونال، سرود همبستگی جهانی طبقه‌ کارگر پخش گردید. به‌ یاد تمام جانباخته‌ گان راه آزادی و سوسیالیسم یک دقیقه‌ سکوت اعلام شد. سکوت با سرود "یاد باد" شکسته‌ شد. به‌ دنبال رفیق رحمان نجات عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران سخنانی را به‌ این مناسبت ایراد کرد. رفیق رحمان در سخنانش به‌ اوضاع سیاسی ایران و منطقه‌ پرداخت و از زاویه‌ منافع کارگران و زحمتکشان وضعیت بحرانی منطقه‌ را مورد بررسی قرار داد. رفیق در سخانش به‌ دردها و آزار مردم کرد در بخشهای مختلف کردستان اشاره کرد و دیدگاههای کومه‌له‌ بر حل ستمهای مضاعف بر مردم کردستان را برجسته‌ کرد. ایشان بار دیگر بر حق تعیین سرنوشت- و رجوع به‌ آرای جمعی مردم کردستان را اساس ‌هر حرکتی در جهت رفع ستم ملی – تاکید نمود.

به‌ دنبال سخنان رفیق رحمان لیست پیامهای تبریک احزاب و سازمانهای سیاسی به‌ مناسبت روز کومه‌له‌ از اعلام گردید که‌ به‌ این ترتیب بود:

حزب کمونیست کارگری ایران- واحد شرق کانادا
حزب کمونیست ایران (مارکسیست، لنینیست، مائوئیست)- کانادا
حزب کمونیست کارگری چپ عراق- کانادا
سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر (هیئت اجرائی)
سازمان آزادی زن- عراق
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- واحد کانادا
سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر (کمیته‌ مرکزی)

لازم به‌ ذکر است در میان برنامه‌ سرودهای انقلابی کومه‌ل پخش میشد. بخش دیگری از مراسم که‌ شامل رقص و پایکوبی بود، با شرکت هنرمندان برهم حسن، نوروز و احمد مخموری و هم چنین دی جی اجرا شد. این برنامه‌ با شور و شوق شرکت کنندگان تا پاسی از شب ادامه‌ داشت.

کمیته‌ برگزاری مراسم روز کومه‌له‌- کاناداتویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address