گرامیداشت روز کومه له - 2014 در آلمان

برگزاری مراسم باشکوه روز کومه له در شهر کلن، آلمان

در تاریخ 1.2.2014 مراسم روز کومه له در شهر کلن کشور آلمان برگزار شد. مراسم ساعت 7 غروب با اجرای سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر از طرف گروه سرود بانگه واز کومه له در کشور آلمان به صورت زنده اجرا شد. پس از اجرای سرود یک دقیقه سکوت با یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم اعلام شد و سکوت با قطعه ای موزیک از طرف گروه هنری شکسته شد. سپس رفیق محمد کمالی از طرف کمیته مرکزی کومه له سخنانی را در ارتباط با روز کومه له و تاریخچه این روز و اوضاع سیاسی جهان و منطقه و کلیه قسمتهای کردستان ایراد نمود. بعد از سخنان رفیق محمد کمالی برنامه با تقدیم سرود (سروه سوار) از طرف گروه بانگه واز ادمه یافته و رفیق فرهاد مجیدی با اجرای دکلمه ای از اشعار انقلابی کومه له اجرای سرود را زینت بیشتری بخشیده و سرود (منم آلا) آخرین سرود گروه سرود کومه له بود که پایان بخش قسمت اول برنامه بود. پس از یک استراحت کوتاه بخش دوم برنامه که قسمت هنری و شادی و پایکوبی بود با هنرنمایی هنرمندان گروه سرود کومه له رفیق سانان سنه قسمت کردی و شاهو شریفی قسمت فارسی ادامه یافته و با استقبال حاضرین و شرکت کنندگان در این مراسم ادامه یافته و تا ساعت 2 شب ادامه یافت.