عکسهای این مراسم

مارش اول مه روز جهانی کارگر در هلسینکی فنلاند

به گزارش تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران ـ واحد فنلاند راهپیمایی اول ماه مه روز جهانی کارگر در شهر "هلسینکی" فنلاند به صورت باشکوه برگزار گردید.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی، احزاب و سازمان های چپ و کمونیست، اتحادیه های کارگری و نیز شخصیت های چپ و کمونیست و مردم آزادیخواه و معترض به وضع موجود بودند. از جمله شعارهای این روز عبارت بودند از: «کارگران همه کشورها متحد شوید، نه به ناتو، نه به جنگ، ما خواهان شش ساعت کار در روز هستیم، مرگ بر امپریالیسم آمریکا، مرگ بر نظام سرمایه داری و دستتان را از قانون اعتصاب بردارید.» برنامه برگزاری مارش توسط کمیته برگزارکننده اول ماه مه که متشکل از حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست فنلاند، حزب کارگران فنلاند، حزب کمونیست کارگری فنلاند و اتحاد کمونیست های فنلاند بود، برنامه ریزی و برگزار شد. شرکت کنندگان بعد از اتمام راهپیمایی در میدان "توکوین رانتا" تجمع کردند و سپس فهرست برنامه های مراسم توسط مجری برنامه به زبان فنلاندی به سمع شرکت کنندگان رسید٠ بدنبال آن نمایندگان احزاب و سازمان های چپ و کمونیست و کارگری به ایراد سخنرانی پرداختند. سخنرانان مراسم به ترتیب عبارت بودند از "یوها پکا ویسانن" دبیر اول حزب کمونیست فنلاند، نوذر نظری عضو حزب کمونیست ایران و تومی لیه وما از کادرهای حزب کارگران فنلاند. "کمال کریمیان و شورش کریمیان" از اعضای حزب کمونیست ایران با سرودن سرودهای انقلابی و نیز ترانه های شاد به زبان های کردی و فارسی فضایی انقلابی به مراسم دادند و مورد تشویق گرم شرکت کنندگان قرارگرفتند٠
همچنین یک گروه هنری انقلابی فنلاندی هم با اجرای سرودهای اعتراضی کارگری و انقلابی، شرکت کننده این مراسم بود. اعضا و دوستداران حزب کمونیست ایران و کومه له نیز با حمل پلاکاردهایی بمناسبت این روز و همچنین عکس هایی از کارگران زندانی در ایران و با سردادن شعارها و سرودن سرودهای انقلابی و کارگری فعالانه در این راهپیمایی شرکت کردند.