عکسهای این مراسم

مراسم اول ماه مه در سنندج

طبق گزارشات دریافتی، روز پنجشنبه مراسم مستقل کارگری با حضور جمعی از فعالین و نهادها و تشکل های مستقل کارگری در سنندج برگزار شد.
گزارشات رسیده حاکی است علیرغم فشارها و تهدیدات چند روز گذشته علیه فعالین کارگری از جمله احضار و منع آنان از برپایی هرگونه مراسم مستقل به مناسبت روز جهانی کارگر و فضای شدیدا نظامی و امنیتی در چند روز اخیر و به ویژه از ساعات اولیه روز پنجشنبه، مراسم روز جهانی کارگر طبق روال سال های قبل در شهر سنندج برگزار شد. شایان ذکر است که در گزارشات بعدی جزئیات بیشتر در این خصوص به اطلاع خواهد رسید.