عکسهای این مراسم

گزارش برگزاری مراسم روز جهانی زن در لندن

در٨ مارس که مصادف است با روز جهانی زن، مراسم باشکوهی با شرکت بیش از یکصدو بیست نفر و بنا به دعوت حزب کمونیست ایران (بریتانیا)، حزب حزب حکمتیست(بریتانیا) و شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران (ڵندن) برگزار شد.
مراسم با سرود انترناسیونال و سرور و شادی و کف زدنهای حاضرین آغاز گردید. گرداننده برنامه خانم ناهید ناظمی طی سخنانی از جانب برگزار کنندگان برنامه ضمن خوش آمد به حاضرین به ذکر فرازهایی از تاریخ مبارزات آزادیخواهانه زنان و بویژه زنان کارگر و زحمتکش و نقش و حضور مداوم و موثر نیروهای سوسیالیستی در این پروسه مبارزاتی پرداخت.
این مراسم از سه بخش تشکیل شده بود، سخنرانی، شعر، موزیک و آواز. عنوان سخنرانی آپارتاید جنسی، جنبش رهایی زنان، موانع و پیشرویها بود.
رفیق صدیقه محمدی از حزب کمونیست ایران نخستین سخنران مراسم بود. وی با خاطر نشان ساختن شرايط زنان در کشورهای مختلف و از جمله در ایران به بررسی علل بى حقوقى زنان و چگونگی امکان رهايى زنان از مسائل و مشکلات پیچیده ای که با آن دست و پنجه نرم میکنند پرداخت. خانم محمدی در ادامه مباحث خود به شرايط زيست و كار توده زنان كارگر و جنبش زنان در ايران پرداخته و بر ضرورت همبستگى مبارزاتى جنبشها در سطح بين المللى و همبستگى جهانى عليه سرمايه دارى و بنيادگرايى پرداخت.
محور دیگر صحبتهای خانم محمدی تاکید بر اهمیت وظايف پيشروان جنبشهاى اجتماعى و نيروهاى راديكال در رابطه با پيشبرد مبارزات زنان و ضرورت نشان دادن افق سوسياليستى به  توده زنان براى براه افتادن يك جنبش وسيع و توده اى و بویژه برنامه ها و فعالیتهای حزب کمونیست ایران در این زمینه ها بود.
رفیق صدیقه از تمامی فعالینی که رهایی زنان از قید و بندهای سرمایه داری و مذهب و سنت های عهد عتیق را محور مبارزات خود قرار داده اند درخواست کرد با فشرده کردن صفوف مبارزاتی خود به امر رهایی زنان بیش از پیش یاری رسانند.
وی در پایان اظهار امیدواری نمود که چنین مباحثی به تبادل تجربه و شفافیت دیدگاههای موجود براى رهايي زنان وهمگرایی و نزدیکی هر چه بیشتر این نظرات جهت جلب حمايت بيشتر براى جنبش زنان بر عليه ستم و استثمارکمک کند.
سخنران دیگر مراسم رفیق پروین کابلی از حزب حکمتیست بود. خانم کابلی که یکی از سازماندهندگان تظاهرات زنان در روز زن سال ١٣٥٨ و از سازمانگران و فعالین مبارزه بر علیه قتلهای ناموسی در سوئد می باشد سخنان خود را با بررسی تاریخچه مبارزات زنان ایران و بویژه پس از انقلاب ٥٧ و آنکه چه اتفاقی برای جنبش زنان در ایران افتاد آغاز نمود.
ایشان سپس به بررسی موانع پیش آمده و موجود بر راه جنبش زنان پرداخت. وی سپس مباحث خود پیرامون این سوال که آیا مسئله جنسیت زن بعنوان یک مانع است ، آنگونه که در میان فمینیستها مطرح است و یا آنکه قوانین آپارتاید جنسی مانع و مسئله اساسی است، پیش برد.
رفیق کابلی در بخش دیگر سخنان خود به آینده جنبش زنان پرداخت. وی همچنین با دادن بذل توجه به نیازها و کمبودهای جنبش زنان و اینکه مشکل بی سازمانی و پراکندگی همچون سایر عرصه های نبرد برای آزادی و برابری معضل بزرگ این جنبش است به این مهم اشاره نمود که علیرغم تمامی مشکلات و موانعی که در سالهای اخیر پیشاروی فعالین سوسیالیست جنبش زنان وجود داشته است، با همت و تلاش غیر قابل انکار این فعالین، جنبش زنان قوانین و مناسبات حاکم بر جامعه را به چالش طلبیده و به یکی از ارکان جنبش آزادی و برابری تبدیل شده است. 
سخنران بعدی خانم مهرنوش خرسند بود. خانم خرسند یکی از محققین اجتماعی بویژه درامور زنان میباشد که اخیرا از ایران آمده است. وی همانگونه که خود میگوید یافته های خود را در جریان تحقیقات وسیعی که از زنان در عرصه های مختلف طی سالها فعالیت خستگی ناپذیر کسب کرده است با قرائت شعری آغاز و سپس با زبانی شیوا و سبکی دلنشین با حضار به گفتگو نهاد.
برخی آثار خانم خرسند عبارتند از؛ فیلمنامه های حامی ، روزهای زیبا ، پرواز در حباب ، واکنش پنجم؛ داور جشنواره فیلم کوتاه آیینه، نویسنده ی کتاب ناگفته ها و فصل خیال که حاصل تحقیق و پژوهش در زمینه گرایش زنان به مواد مخدراست و رمان اپیزودیک ستاره های دنباله دار.
مهرنوش طی سخنانی چنین مطرح کرد که راه یافتن به عمق فاجعه ای که در ایران پس از انقلاب بر زنان تحمیل شده از او فریادی ساخته بر علیه سنت و مذهب و ساختارهای نظام موجود. او از دردهای ناگفته و رنجهای بیکرانی که بر دوش زنان ایران بیش از پیش سنگینی میکند گفت و فضای موجود در ایران را به سقفی تشبیه کرد که هرروز کوتاهتر وهوایش روزبروز مسمومتر می شود.
همچون دو سخنران قبلی مهرنوش در سخنان خود به اهمیت پرداختن هدفمند به مسائل زنان کشور ما و ضرورت بازتاب نیازها، مشکلات و مبارزات آنان پرداخت. وی خاطر نشان کرد که با وجود ساختارهای موجود و عمق و گستره مسائل و مشکلات زنان امکان برون رفت از بلایی که نظام حاکم بر زنان ایران رو داشته میسر نیست... .
پس ا ز سخنرانی حاضرین در فضایی پر شور به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مطرح شده پرداخته و نقطه نظرات و سئوالهای خود را مطرح نمودند. پس از آن سخنرانان ضمن پاسخگویی به سئوالهای مطرح شده به جمع بند نظرات خود پرداختند که مهمترین پیام آن تلاش هر چه بیشتر و هماهنگتر برای کمک به امر مبارزات زنان بود.
پس از صرف شام مراسم با شعر خوانی خانم زیبا کرباسی ادامه یافت. پایان بخش برنامه های این شب موزیک و آواز فارسی و کردی بود که تا پاسی از شب ادامه یافت. مراسم با رقص و آواز و شادی به پایان رسید.

گزارش.صمد. لندنتویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address