عکسهای این مراسم

گزارشی کوتاهی از رژه 8 مارس در استکهلم

رژه 8 مارس روز جهانی زن در استکهلم به فراخوان حزب چپ سوئد و پشتیبانی دیگر جریانات چپ از جمله واحد استکهلم تشکیلات خارج کشورحزب کمونیست ایران و تعداد وسیعی از زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب در یکی از میدانهای مرکزی شهر استکهلم برگزار گردید.
این مراسم ابتدا با تجمع در میدان ماریا توریت در ساعت 6 عصر با سردادن سرودهای انقلابی شروع شد و بعد از سخنرانی تعدادی از برگزارکنندگان، راهپیمایی بطرف میدان مدبوریار پلاتسن حرکت نمود. در مسیر راه شعارهایی مبنی بر زنده باد 8 مارس و مبارزه علیه تبعیض و نابرابری های سیاسی اجتماعی سر داده شد.
اطلاعیه کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران به زبان سوئدی در مسیر را و در میان تظاهرکنندگان به طور وسیع پخش گردید.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران – استکهلم
9 مارس 2014تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address