(2015)

گرامیداشت روز جهانی زن در شهر آمستردام هلند

روز یک شنیه 8 مارس هزاران نفر از از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب مقیم هلند، احزاب و سازمانهای چپ و مدافع حقوق زنان از کشورهای مختلف  با در دست داشتن پرچم و پلاکارهایی با تجمع در میدان دام آمستردام در خیابانهای این شهر اقدام به راهپیمایی کرده و با سردادن شعارهایی  ضمن گرامیداشت این روز، هرگونه خشونت علیه زنان را محکوم کرده و خواهان برابری کامل زن و مرد در سراسر دنیا شدند.

در این مراسم که تشکیلات حزب کمونیست ایران – کمیته هلند یکی از اعضای کمیته برگزاری 8 مارس در آمستردام بود اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران با حضور گرم خود و با در دست داشتن پلاکاردهایی در مورد وضعیت زنان در ایران، خشونت علیه زنان خواستار رفع هرگونه ستم جنسی علیه زنان شدند.

شرکت کنندگان پس از پیمودن مسیر راهیپیمای در با تجمع در سالنی که به همین مناسبت آماده شده بود اقدام به کارهای هنری کردند.

کمیته هلند- تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران
9 مارس 2015