ارسال


در ضرورت گسترش اعتراضات جاری در کردستان

به دنبال ابراز نفرت عمومی از اعمال جنایتکارانه افراد رژیم در مرزهای کردستان بر علیه کولبران و اعتصاب عمومی و تظاهرات روز گذشته مردم شهر بانه در محکوم کردن این جنایتها ، گزارشهای رسیده حاکی از آمادگی مردم دیگر شهرهای کردستان برای پیوستن به این حرکت اعتراضی است.

این اعتراضات که از روز دوشنبه 13 شهریورماه با برپایی تجمع مردم و خانواده های جانباختگان مقابل فرمانداری رژیم آغاز شد، روز سه شنبه با اعتصاب عمومی و تظاهرات مردم بانه ادامه پیدا کرد. اما تظاهرات مسالمت آمیز مردم مورد حمله نیروهای رژیم قرار گرفت و در جریان حمله افراد رژیم به صفوف تظاهر کنندگان، تعدادی از شهروندان بازداشت و شماری نیز زخمی شده اند. هم اکنون نیروهای ویژه رژیم در سطح شهر مستقر شده اند و از سرنوشت بازداشت شدگان نیز اطلاع دقیقی در درست نیست.

مردم معترض شهر بانه در جریان اعتصاب و راه پیمائی دیروز خواسته های خود را به شرح زیر بیان نموده اند:

۱ـ محاکمه و مجازات آمران و عاملان قتل دو کولبر که روز دوشنبه با شلیک مستقیم جانباختند ، ۲ـ‌ پایان دادن به کشتار کولبران و حفظ امنیت آنان. ۳ـ ایجاد شغل برای جوانان، بطوریکه ناچار به کار پرمخاطره کولبری نباشند.۴ـ عادی سازی فضای امنیتی شهرها و بازگرداندن نیروهای سرکوبگر به مراکز خود. ۵ـ برکناری فرماندار رژیم و محاکمه وی به دلیل صادر کردن دستور قتل کولبران.

مطابق گزارشهای رسیده، اکنون فضای عمومی بگونه ای است که مردم در دیگر شهرهای کردستان، و به اشکال محتلف از مطالبات مردم شهر بانه حمایت می کنند و برای پیوستن به اعتراضات مردم شهر بانه آماده می شوند. در همین رابطه رژیم از یک طرف از طریق نمایندگان سرسپرده خود در مجلس اسلامی با دادن وعده هائی که هیچ ضمانت عملی ندارند تلاش می کند از گسترش مبارزات مردم به شهرهای دیگر کردستان جلوگیری کند و از طرف دیگر با استقرار نیروهای ویژه، فضای شهرهای کردستان را به شدت امنیتی کرده است.

رژیم طی ماههای گذشته که مسئله کولبران، به دلیل جنایتهای رژیم و بین المللی شدن قضیه، بطور حادتری مطرح شده بود، تحت فشار افکار عمومی در ایران و در خارج کشور ، برای اینکه موقتا خطر اعتراضات توده گیر را از خود دور کند، به دادن وعده هائی در مورد بهبود شرایط کار کولبران و تامین امنیت آنان می پرداخت و باصطلاح نمایندگان مردم کردستان در مجلس اسلامی را مامور کرده بود که با تبلیغ این وعده های بی پایه، زحمتکشان مناطق مرزی را در انتظار نگهدارند و در این فاصله با دادن امتیاراتی به عده محدودی، در میان آن تفرقه ایجاد کنند. اما آنچه که در عمل مردم کردستان و کولبران شاهد آن بودند، کشتار بیشتر و تحمیل شرایط سخت تری بر آنان بود.

در جریان اعتراضات دو روز گذشته نیز رژیم همین روش را در پیش گرفته است. هم نیروهای بیشتری را به کردستان گسیل داشته است و پایگاههای امنیتی خود را تقویت کرده است و هم نمایندگان فریبکار را در این رابطه فعال کرده است.

تجربه مردم کردستان نشان داده است که میتوان رژیم جمهوری اسلامی را در این زمینه به عقب نشینی وادار نمود. رژیم می داند که آستانه تحمل مردم در کردستان و در همه ایران محدود تر شده است. جامعه ایران زیر فشارهای حاکمیت این رژیم در شرایطی است که هر جرقه ای می تواند به حریقی بزرگ تبدیل شود. سران این رژیم به تجربه دریافته اند که در چنین شرایطی آنگاه دیگر نه سرکوب و نه فریب کارساز نخواهند بود. اما اعمال فشار برای وادار ساختن رژیم به عقب نشنی و تامین همین خواسته هائی که خطوط آن در همان قدم اول در تظاهرات و اعتصاب عمومی مردم شهر بانه مشخص شده بود، تنها با اعتصاب و حرکت مردم یک شهر، هر چند خصلتی توده ای و مبارزه جویانه و تحسین آمیز هم داشته باشد، میسر نمی شود. پدیده ضد انسانی کولبری تنها مشکل مردم بانه و یا تنها مشکل مردم شهرها و روستاهای مرزی نیست، مشکل همه زحمتکشان کردستان است. مشکل بیکاری است، مشکل فقر است، مسئله امنیت جانی مردم است، مسئله میلیتاریزه شدن کردستان است. مسئله قدر قدرتی سپاه پاسداران است. رودرو شدن با چنین پدیده ای ، هرچند مطالبات محدودی ، در همین حدی که بوسیله مردم مبارز شهر بانه مطرح شده است، داشته باشد، پیروزی در آن به اعمال فشار و نیروی مبارزاتی گسترده تری نیاز دارد. تامین این خواسته های برحق و اولیه جز با همبستگی مبارزاتی اکثریت مردم کردستان ممکن نیست. نیروی اعتراض و مبارزه همه مردم باید به یاری این زحمتکشان، که درد مشترک، حقوق مشترک و آرمانها و آرزوهای مشترکی دارند، بشتابد. باید در پی کسب آمادگی لازم برای انجام حرکتهائی مستمر ، پیگیر و سرتاسری ، حداقل در مقیاس کردستان، تا عقب نشاندن رسمی و عملی رژیم و دست یابی به خواسته های اعلام شده بود. کومه له به منظور ایجاد هماهنگی بین نیروهای فعال سیاسی در کردستان و در خارج کشور، با هدف بکار گرفتن حداکثر توان بر علیه اعمال ضد مردمی رژیم در کردستان و در دفاع از مطالبات مردم مربوط به بیکاری ، کولبری و امنیت، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند.

2017-09-05 | ۱۳۹۶-۰۶-۱۴
ما را دنبال کنید

تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address
Result