ارسال


بیگانگی نشست سازمان همکاری اسلامی، با مردم فلسطین

روز چهارشنبه ۲۲ آذر به دعوت اردوغان ’’نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی’’ در استانبول با شرکت نمایندگان ۴۸ دولت اسلامی برگزار شد. این نشست در واکنش به تصمیم ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن شهر قُدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا به آنجا فراخوان داده شده بود، دولتهای شرکت کننده تصمیم ترامپ را غیر مسئولانه ارزیابی نمودند و آنرا محکوم کردند. از نظر آنان این تصمیم به تقویت تندروی و تروریزم کمک خواهد کرد و از آمریکا خواستند این تصمیم را لغو کند.

بدون شک تصمیم ترامپ اقدامی در جهت به رسمیت شناختن اشغالگری و تداوم پایمال کردن حقوق مردم فلسطین از جانب اسرائیل است. اما در "نشست سازمان همکاری اسلامی"، آنچه کمتر از هرموضوع دیگری از آن صحبت به میان آمد، حقوق مردم فلسطین و سرنوشت مردم آواره سرزمینشان بود. در مقابل تم اصلی صحبت همه رهبران شرکت کننده در این تجمع ارتجاعی دفاع از مسجد القصی به مثابه یکی از نمادهای اسلامی بود. همان مسجدی که جمهوری اسلامی سالهاست تحت نام باصطلاح آزادسازی آن، سیاستهای مداخله جویانه و جنگ افروزانه خود را پیش می برد.

واضح است که تصمیم ترامپ تصمیمی سیاسی و در راستای سیاستهای تاکنونی آمریکا در قبال اسرائیل بوده و در چهارچوب بده و بستانها در تحولات آتی منطقه و بر اساس مصالح خودش اتخاذ شده است. علیرغم اینکه دولت ترامپ در تبلیغات خود این تصمیم را در جهت خدمت به باصطلاح پروسه ’’صلح’’ اسرائیل و فلسطین نام می برد ( که هرگز وجود نداشته) ، اما این تصمیم ترامپ در ضدیت آشکار با مصالح و منافع مردم ستمدیده فلسطین و سرنوشت آنان می باشد. این تصمیم تخم نفاق و دشمنی بیشتری میان مردم فلسطین و اسرائیل می پاشد، خشونت بیشتری را موجب خواهد شد و تعداد بیشتری از مردم قربانی خواهند شد. علی الحساب تاکنون حداقل چهار نفر جانشان را از دست داداه اند و بیش از ۱۲۰۰ نفر زخمی شده اند.

واقعیت این است که دولت آمریکا هیچگاه نه تنها اقدامی برای برقراری صلح واقعی به عمل نیاورده بلکه عملا در این راه مانع تراشی هم کرده است. بدون شک این تصمیم، دولت نژاد پرست اسرائیل را در گسترش اشغالگری و ادامه ِاعمال دیکتاتوری بر مردم فلسطین بیشتر تشویق و ترغیب می کند. اما این تنها آمریکا نیست، بلکه دولتهای اسلامی فعال در ’’نشست سازمان همکاری اسلامی’’ ازجمله دولتهای عربی منطقه و جمهوری اسلامی و ترکیه نیز هیچگاه اقدامی جدی برای برقراری صلح و احقاق حقوق مردم فلسطین به عمل نیاورده اند. این دولتهای مرتجع همواره سعی کرده اند از قضیه فلسطین به عنوان کارتی در معاملات فی مابین در جهت منافع و مصالح خود استفاده نمایند. همواره در تلاش بوده اند با کمک به ایجاد و شکل گیری جریانات اسلامی و با به فساد و سازش کشاندن جریان الفتح و دشمنی با جریانات چپ و انقلابی فلسطین، جنبش عادلانه و حق طلبانه مردم ستمدیده فلسطین را از محتوای انقلابی، چپ و رادیکال خالی نماید و از آن سؤ استفاده کنند.

از جانب جمهوری اسلامی حسن روحانی در رأس هیئتی در این نشست شرکت داشت. محتوای سخنان او طبق معمول در چهار چوب سیاستهای رژیم بود و از شعارهای توخالی فراتر نرفت. او قبلأ نیز در واکنش به این تصمیم ترامپ، نیت اصلی رژیم را بیان داشته و گفته بود که: ''در توطئه امروز دشمنان، آزادی قدس شریف نشانه گرفته شده است و جمهوری اسلامی در برابر تجاوز استکبار به مقدسات اسلامی کاسه صبرش لبریز شده است''. عکس العمل اردوغان نیز در رابطه با فلسطین و فراخوان به تشکیل کنفرانس مزبور ریاکاری و دروغگویانه است. اردوغان درحالی سنگ دفاع از مراکز اسلامی در فلسطین را به سینه می زند که سالهاست با اسرائیل وسیع ترین مناسبات اقتصادی برقرارکرده و قراردادهای تجاری زیادی به امضا رسانده است. دولتهای عربستان سعودی و امارات و مصر هم در سطح دیپلماتیک پائینی دراین کنفرانس شرکت داشتند. تا به دولت آمریکا نشان دهند که حاضر نیستند به خاطر فلسطین به مناسبات خود با اسرائیل لطمه وارد کنند. این دولتها و به ویژه عربستان به چراغ سبز و وعده های آمریکا و اسرائیل چشم دوخته تا در مخاصماتی که هم اکنون در منطقه با جمهوری اسلامی دارند، به یاریشان بشتابند. البته این نیاز دو طرفه است و آمریکا و اسرائیل هم برای محدود کردن بیشتر دخالتهای جمهوری اسلامی در منطقه، به همکاری این دولتها نیاز دارند. نتانیاهو چند روز قبل ازبرگزاری نشست استانبول با رهبران این دولتها تماس برقرار کرده بود. تا ضمن درخواست از آنها برای پشتیبانی از اسرائیل در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، آمادگی خود را برای همکاری با عربستان در نزاع و کشمکش با جمهوری اسلامی به ملک سلمان اعلام نماید. بنابراین دولتها عربی همچنان که تا کنون هم عمل کرده اند، حاضرند مصالح مردم ستمدیده فلسطین که روزانه از جانب دولت اشغالگر اسرائیل پامال می شود را در بند و بست با دولت اسرائیل قربانی نمایند.

البته مردم مبارز فلسطین نیز سالهاست با ماهیت ریاکارانه و ارتجاعی دولتهای عربی آشنا هستند و در انتظار رهایی توسط آنها نیستند. برای آنها مبارزه برعلیه تجاوزات اسرائیل به حقوقشان معنی دیگری دارد. کارگران و مردم زحمتکش فلسطین وسیعأ مجبورند برای یافتن کار و به دست آوردن چندرغازی برای زیستن به اسرائیل بروند. برای آنها که روزانه ازجانب دولت اسرائیل مورد اذیت و آزار و توهین و بی حرمتی قرار می گیرند و به شخصیت و کرامتشان توهین و بی حرمتی می شود مسجد الاقصی آن اهمیتی را ندارد که برای مرتجعین اسلامی دارا می باشد. برای آنها نه کنفرانسهای اسلامی و غیر اسلامی و نه طرحهای امپریالیستها و دولتهای مرتجع سرمایه داری منطقه نمی تواند مرهمی بر زخمهای چندین دهه شان باشد. آنها برای رهایی خود تنها باید به جنبش توده ای و انقلابی خود و همبستگی و پشتیبانی نیروهای مترقی و پیشرو افکارعمومی مردم آزادیخواه دردنیا متکی باشند.

2017-12-16| ۱۳۹۶-۰۹-۲۵
ما را دنبال کنید

تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address
Result