ارسال

به رأی مردم احترام بگذارید!

صالح گویلی

بعد از رفراندم موفق و دمکراتیک کردستان و شرکت نود درصد از مردم برای رأی به سرنوشت سیاسی خود، این واقعیت اثبات شد که مردم کردستان در عراق بدرست تمایلی به ماندن در چهارچوب کشوری به اسم عراق ندارند. این تصمیم مردم است به این تصمیم قبل از هر چیزی باید احترام گذاشت. کاری که مردم کردستان کردند نه غیر دمکراتیک بود و نه خلاف معیارهای جامعه مدنی . اگر این رفراندم را بر اساس معیارهای غربی هم بررسی کنیم چیزی خلاف دمکراسی غربی که روزانه آن را بوق کرنا می کنند، نیست ولی دول غربی یا سکوت کرده اند و یا در مخالفت آن از تمامیت ارضی عراق دفاع میکنند. رفراندم که در 25 سپتامبر در کردستان به شکلی مدرن پیش رفت و از آن این نتیجه حاصل شد که مردم با میل خود پای صندوقهای رفتند تا دارای کشور مستقل خود بشوند.

کشورهای غربی قبل از هر موضع گیری و ملاحظه ای که دارند باید به این خواست توده ای و میلیونی مردم کردستان احترام بگذارند نه اینکه با دادن بیانیه و نشستهای خود مخالفت خود را در مقابل خواست مردم کردستان قد علم کنند.

بیانیه شواری امنیت و مخالفت دول غربی با استقلال کردستان نتیجه داد وکار برد عملیش این است که دست دولتهای سرکوبگر همسایه کردستان را برا ی هر نوعه خشونت و تجاوزی را علیه کردستان باز میکند. کشورهای هم جوار کردستان هم اکنون با تجمع نیرو و مانورهای نطامیشان و با تهدیدات خود برای بستن مرزهای هوایی و زمینیشان جنگی روانی و سادیستی علیه مردم کردستان براه انداخته اند که از آن بوی خون و جنگ جدیدی میاید. مخالفت دولتهای غربی با رفراندم کردستان چراغ سبزی به ایران وعراق و ترکیه است برای ناآرامی و جنگی دیگر. دولتهای غربی و در رأس آن آمریکا سالیان درازی است شاهد توحش دولتهای مرکزی ایران و ترکیه و عراق علیه مردم کردستان هستند و میباشند و خوب میدانند که سالهاست آنها دستشان به خون و کشتار مردم کردستان آلوده است ولی با وجود اینها دوباره در کنار این جنایتکارن ایستادند.

کشورهای غربی با موضع گیریهایشان در قبال کردستان مستقل ثابت کردند که وجود دولتی مثل ایران با کارنامه ننگین و غیر انسانی خود که منبع تروریسم و ناآرامی در سطح جهان است مهم تر از کردستانی آزاد، با گرایشات آزادیخواهانه و دمکراتیک و مردمی است . براستی کشورهای غربی و سازمان ملل آنها نشان دادند که اردوغان و عملکردهای غیر انسانیش علیه مردم در ترکیه به عام و بخصوص دشمنی کور و عیر قابل توضیحش با مرد کردستان مهمتر از کردستانی آزادی است که در جنگ با داعش و دفاع از جان و مال مردم در منطقه نمونه ای تاریخی و انسانی از خود نشان داد. این در حالی است که دولت اردوغان یکی از حامیان اصلی داعش بوده و هست. با وجود اینها دولتهای غربی منفعت این جنایتکاران را ترجیح میدهند

دول غربی با این نوع موضع گیریها نشان دادند که همه شان سر در یک آغر دارند و تنها برای منفعت خود در کردستانی که خودشان تا امروز از آن مثبت یاد میکنند، وجود دارند. حضور آنها در کردستان نه برای مبارزه با داعش است و نه برای دفاع از مردم بی دفاع و نه برای پشتیبانی از مردم کردستان است بلکه تنها منفعت سیاسی و اقتصادیشان ایجاب میکند آنجا باشند. با موضع گیریشان در مقابل استقلال کردستان در مقابل خواست ملیونی و برحق مردم و دفاع از تمامیت ارضی کشوری مثل عراق که شیرازه خود را از دست داده است گویای این واقعیت است. عراقی که سالهاست توسط آمریکا و هم پیمانانش از شکل دولتی متعارف به خاک و خون کشاندند ، یکهو مهمتر از کردستانی آزاد است که مردمش میخواهد آزادانه و متمدنانه در سر زمین هزاران ساله ولی اشغال شده خود با آرامش زندگی کنند. اینها نشان دادن که بازار جنگ و نا آرامی در منطقه بر هر چیزی دیگر مقدم تر است .

مردم کردستان باید به قدرت خود متکی باشد . باید در صحنه سیاسی حضورپر قدرت داشته باشند، چون تنها قدرت مردم ضامن پیروزی آنها و تغییراتی که در پیش دارند، میباشد. خواست برحق مردم کردستان در دنیا بی جواب نخواهد ماند و مردم دنیا به یاری آنها خواهند شتافت. باید مردم جهان را برای دفاع از کردستان در مقابل اقدامات ارتجاعی و سرکوبگرانه کشوراهای عراق، ایران و ترکیه به میدان آورد.
ما را دنبال کنید

تویتر Find us on youtube Follow us on google+ Follow us on facebook CPIran_mailing address
Result